Polonijny Klub
Podróżnika

NASI SPONSORZY

Sponsor Klubu od 2006 roku do teraz.

Sponsor Klubu od 1998 roku do teraz.

Wawel Savings Bank

Sponsor Klubu od 2006 roku do 2018 roku.

Western Union

Sponsor Klubu od 1998 roku do 2018 roku.

Sponsor Klubu od 1997 roku do teraz.

Sponsor Klubu od 2018 roku do teraz.

Sponsor Klubu od 2021 roku do teraz.