Co Nowego

Przeczytaj najnowsze artykuły
Konkurs Literacki 5

V Konkurs Literacki

Polonijny Klub Podróżnika i Nowy Dziennik

zapraszają do udziału w V Konkursie Literackim

“Najpiękniejsza Podróż Mojego Życia”

Konkurs jest otwarty dla Polaków mieszkających w USA, w Polsce, jak i tych rozsianych po świecie.

I nagroda – $600, II nagroda – $400, III nagroda – $200, jedno wyróżnienie –  $100.

Prace oceniać będzie jury w składzie:

• Janusz Szlechta, redaktor “nowego dziennika” – kierownik jury,

• Monika Rogozinska – prezes Oddziału Polskiego The Explorers Club, podróżnik, dziennikarka

• Jerzy Majcherczyk – odkrywca, autor, prezes Polonijnego Klubu Podróżnika

Termin nadsyłania prac – piątek, 10 stycznia 2014 roku.

Prace można nadsyłać drogą internetową pod adresami:

[email protected] i [email protected]

lub pocztą pod adresem:

Polish Daily News – Nowy Dziennik

70 Outwater Lane, Suite 402.  GARFIELD, NJ 07026

Regulamin:

1. Uczestnik konkursu może nadesłać jeden tekst o objętości maksymalnie 13 tysięcy znaków. Teksty większe nie będą oceniane.

2. Każdy tekst powinien mieć tytuł oraz powinien być dołączony dokładny adres autora.

3. Tekst musi być oryginalny, nie publikowany wcześniej.

3. Do tekstu powinny być dołączone zdjęcia – maksymalnie 5, o dobrej rozdzielczości. Każde zdjęcie musi być opisane, to znaczy: trzeba podać, kto jest jego autorem, gdzie zdjęcie zostało wykonane, kto lub co jest na zdjęciu.

4. Najciekawsze zdjęcie otrzyma nagrodę w wysokości $100.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 25 stycznia 2014 roku. Laureaci pierwszych trzech miejsc zostaną zaproszeni do udziału w 17 Balu Podróżnika w 2014. Organizatorzy nie zapewniaja dojazdu na bal.

6. Nadesłane teksty zostaną opublikowane na łamach “Nowego Dziennika”. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania tekstów, dokonywania skrótów i zmiany tytułu.

Sponsorami nagród są: CLASSIC TRAVEL – Polonijne Biuro Podróży www.classic-travel.com oraz EuroCare  Professional Cleaners www.eurocare.us