Polonijny Klub
Podróżnika

Rezultaty akcji: Arequipa czeka na naszą pomoc

Wszyscy znamy już rozmiary tragedii jaka dotknęła południowe Peru w sobotę 23 czerwca 2001. Jednym z miast, które ucierpiało najbardziej była Arequipa – “Ciudad Blanca”. Zawaliło się kilkaset domów w tym bardzo wiele budowli zabytkowych. Kilkanaście tysięcy domów oraz wiele kościołów zostało uszkodzonych w tym historyczna i zabytkowa Katedra. Zginęło ponad 100 osób a kilka tysięcy jest rannych.  Wstrząsy wtórne trwają nadal a było ich już ponad 1,500 a niektóre bardzo silne. W chwili obecnej trwa stan wyjątkowy który peruwiański rząd po 23 czerwca. Ale to wszystko co ten biedny kraj może zrobic. Potrzebna jest natychmiastowa pomoc wszystkich ludzi dobrej woli z całego świata. W porozumieniu z Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Limie, Polonijny Klub Podróżnika rozpoczyna akcję niesienia pomocy ofiarom trzęsienia ziemi oraz odbudowy miasta a szczególnie zabytkowej Katedry. Pamiętajmy, że Polacy mają duży wkład w budowę i rozwój tego pięknego miasta. Wspomnijmy tylko Ernesta Malinowskiego oraz polskich kajakarzy i ich odkrycie Kanionu Colca.. I tym razem nie może nas tam zabraknąć. Pospieszmy z pomocą a zapewne jeszcze bardziej utrwali to imię Polski i Polaków.

Zwracamy się do wszystkich uczestników wycieczek i wypraw, organizowanych przez nasz klub od 1996 roku  do peru, którzy poznali arequipe, którzy zachwycali się strzelistymi białymi wieżami katedry, aby teraz pospieszyli z pomocą temu miastu.  Zwracamy się również do tych wszystkich. Którzy byli w peru indywidualnie lub z innymi grupami aby również dołączyli się do tej akcji pomocy.  Prosimy również wszystkich tych, którzy nie byli w peru a są członkami i sympatykami naszego klubu o pomoc. I wreszcie zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc.

 

Rezultaty Akcji: Arequipa Czeka Na Nasza Pomoc

przeprowadzonej przez Polonijny Klub Podróżnika w dniach od 26, 06 do 30, 07 2001 roku.

Rozliczenie finansowe z akcji:

Wpłynęło z donacji:

w USA: $3,270.00
w Peru: $ 100.00

Przelewy bankowe:

Dnia 13, 07.01: $2,000.00
Dnia 23, 08,01: $1,200.00
Opłaty bankowe w USA: $ 70.00
Opłaty bankowe w Peru:  $ 44.00

Ambasador RP w Limie, Wojciech Tomaszewski przekazał osobiście czek bankowy na kwotę $3,256.00 na ręce Siostry Edith Chavez Benites Sekretarza CARITAS AREQUIPA. Potwierdzone to zostało listem od Caritas (kopia obok)

Lista Donatorów Dla Arequipy:  

Lacznie – 52 Osoby. $3,370

 • Jerzy & Paweł Majcherczyk $150; Jerzy Patoczka $50;
 • Andrzej & Adaria Ameryk  $100;
 • Elżbieta Baumgartner $50;  Wiesiek Bykuc $50;
 • Wiesława Bieniarz $50;  Jan Fryzel $50;
 • Maria Wiencek $50; Ireneusz Żak $80;
 • Zdzisław Oleszek $50; Teresa & Adam Musiał $200;
 • Barbara Chlebinska $50; Anna Koblowska $50;
 • Kazimierz Stojek $50; Maria & Romuald Michalek $75;
 • Barbara & Bogdan Zentarski $100;
 • Wiesław Dabrowski $50; Alicja Rozynska $50;
 • Krystyna Szczepanczyk $50; Alina & Leon Hatalski $100;
 • Wojciech Tomaszewski $100; Edward Massi $50;
 • Ted Deja /Bedford Group Inc $400;
 • Romuald Dymski $100; Danuta Czerski $50.
 • Teresa Licholai $50. Alicja & Daniel Andrejczuk $75.
 • Anna Olbrys $50; Sylvia Andrejczuk $100;
 • Bogumil Rokosz $50; Waldemar & Halina Kozon $200;
 • Irena Kotarska $10; Agata Andrejczuk $100;
 • Stanislaw Gross $50; Jerzy Arndt $20;
 • Beata & Jacek Borkowski $150;
 • Magdalena Ostrowska $50; Tom & Teresa Januski $100;
 • Piotr Kumelowski $50; Dariusz Juniewski $50;
 • Zbigniew Janowski $100;  

DZIĘKUJEMY ……

Dziękujemy tym wszystkim, którzy poprali naszą akcję i złożyli donację na odbudowę Katedry w Arequipie i na pomoc tym którzy ucierpieli najbardziej podczas trzęsienia ziemi jakie nawiedziło ten rejon Peru w dniu 23 czerwca br. Naszą akcję wsparł Ambasador Polski w Peru Pan Wojciech Tomaszewski. Podjął się roli przekazania do Arequipy naszej donacji i jej promocji. Pojechał do Arequipy i osobiście przekazał zebrane przez nas pieniądze do Caritas informując o naszej akcji lokalne media. W ten sposób o naszej akcji powiadomiona została lokalną społeczność i władze. Niech wiedza, że my Polacy nie tylko jesteśmy wyczuleni na tragedie innych ale też kontunujemy nasz wkład w rozwój Arequipy i całego rejonu.  A oto co pisała prasa w dniu 20 września br,

Dziennik: AREQUIPA AL DIA: Polacos ayudan damnificados del sur

A Dziennik EL PUEBLO DE AREQUIPA: Club polaco entrega donacion a damnificados.

W obu artykułach wymieniona jest kwota donacji $3,256 oraz informacja, że pieniądze zostały zebrane przez 52 polaków członków klubu podróznika z Nowego Jorku, którzy w kilku ostatnich latach odwiedzili Arequipę.

Przypomniany jest również Kanion Colca jako ostatni wkład Polaków w rozwój tego rejonu.

Przeczytać można również że pieniądze z rąk Ambasadora Tomaszewskiego odebrała szefowa Caritas Diecezji Arequipa, Siostra Edith Chavez Benitez. W ten sposób nasze pieniądze dotarły tam gdzie chcieliśmy aby dotarły !!!