Polonijny Klub
Podróżnika

O KLUBIE - GŁÓWNE CELE

Polonijny Klub Podróżnika jest organizacją skupiającą w swych szeregach Polonijnych podróżników, badaczy i odkrywców.

Członkowie założyciele wyszli z założenia, że w środowisku Polonijnym istnieje potrzeba stworzenia organizacji, której celem będzie popularyzacja osiągnięć Polskich i Polonijnych podróżników, badaczy i odkrywców oraz inspirowanie innych a szczególnie młodzież do podróżowania i eksploracji.

Ważnym celem istnienia Klubu jest przygotowanie jego członków do przyjęcia w szeregi “The Explorers Club” w Nowym Jorku.

Realizacja tych celów odbywa się poprzez:

1. Organizowanie comiesięcznych spotkań, prelekcji i wieczorów autorskich na które zapraszać będziemy wybitnych Polskich i Polonijnych podróżników i odkrywców – badaczy aby zaprezentowali swoje dokonania i odkrycia Polonii

2. Promocję aktywnej turystyki poprzez organizowanie wycieczek i wypraw na najwyższym poziomie usług i informacji w przyjacielskiej atmosferze dając pierwszeństwo wyjazdom w te rejony świata gdzie można podróżować śladami dokonań Polskich badaczy i odkrywców.

ZAPRASZAMY!

KLUB CZEKA NA WAS – NA WASZE POMYSŁY I DOŚWIADCZENIA!