Polonijny Klub
Podróżnika

Za Sławienie Polski i Polskości

Drodzy Podróżnicy, drodzy Rodacy,

Z wielka radością i z wielka duma pragnę w imieniu Polonijnego Klubu Podróżnika i w imieniu własnym poinformować Was, iż prezes naszego Klubu Jerzy Majcherczyk został wyróżniony przez Telewizje Polonia nagrodą „Za Sławienie Polski i Polskości”. Jej symbolem jest statuetka przedstawiająca Fryderyka Chopina.

Nagroda przyznawana jest wybitnym Polakom, którzy swoimi osiągnięciami rozsławiają polską kulturę, naukę, sztukę, sport. Od momentu ustanowienia przez Senat RP, 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą, nagroda ta jest wręczana podczas uroczystego koncertu z tej okazji.

Tegorocznymi laureatami nagrody zostali również: Pan Rafał Blechacz (Polska), Pan Zygmunt Stankiewicz (Szwajcaria) i Zespół Tańca Ludowego „Kukułeczka” z Dyneburga (Łotwa).

Jesteśmy przekonani, iż wyróżnienie, jakie otrzymał nasz kolega i nasz prezes w pełni znajduje potwierdzenie w jego ogromnej działalności na rzecz promocji Polski, polskich podróżników i odkrywców i ich osiągnięć tych dawnych i tych współczesnych. Niech te liczby świadczą o tej działalności – ponad 180 równych akcji, w których udział wzięło blisko szesnaście tysięcy osób.

Jak Jurek powiedział odbierając to zaszczytne wyróżnienie z rąk Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bogdana Borusewicza …”Nagrodę tę przyjmuje jako wyróżnienie dla całego Polonijnego Klubu Podróżnika, Klubu który działa z pasją, a tą pasja jest promocja Polski, i polskich podróżników i odkrywców”… tak i my wierzymy że w jego osobie wyróżniony został cały Polonijny Klub Podróżnika.

Jak prestiżowe jest to wyróżnienie niech świadczą nazwiska niektórych poprzednich laureatów, a są w śród nich:

Jerzy Giedrojć, Krzysztof Kieślowski, Wiesława Szymborska, Leszek Kołakowski, Krzysztof Penderecki, Andrzej Wajda, Robert Korzeniowski, Jim Pawelczyk, Marek Kamiński, Ryszard Horowitz, Jan Nowak-Jeziorański, Adam Małysz, Zbigniew Rybczyński, Włodzimierz Lubański, Roman Polański, Norman Davies i Prezydent Ryszard Kaczorowski
Wszystkich z państwa, którzy posiadają TV Polonia zapraszam do jej oglądania, właśnie dzisiaj w Dniu Polonii, gdyż będzie okazja do zobaczenia tego uroczystego koncertu, na którym będzie wręczone wyróżnienie „Za Sławienie Polski i Polskości”.

Raz jeszcze składam serdeczne gratulacje Jurkowi Majcherczykowi a wszystkich Państwa zapraszam do uczestniczenia w akcjach organizowanych przez nasz Klub.

Z turystycznym pozdrowieniem.

Piotr Nawrot, Ph.D.
Wice- Prezes