Polonijny Klub
Podróżnika

Badania Kanionu Colca Zakonczone – Czy powstanie Park Narodowy Kanion Colca?

W dniu 10 października, br, Polska Agencja Prasowa opublikowała następującą korespondencje Tomasza Zalewskiego z Waszyngtonu, w którego zasięgu działania znajduje się również Ameryka Południowa.

Polacy walczą o ochronę przyrody w Peru

Polscy podróżnicy i naukowcy zabiegają, aby władze Peru ogłosiły parkiem narodowym słynny Kanion Colca w tym kraju, odkryty 30 lat temu przez polską ekspedycję Canoandes’79.

We wrześniu w Peru ukazała się książka przedstawiająca plon wyprawy do kanionu w latach 2008-2009 r., kierowanej przez mieszkającego w USA znanego podróżnika Jerzego Majcherczyka.

Naukowe ustalenia poczynione w kanionie przez uczestników wyprawy, uzupełnione materiałami zebranymi przez polskich geologów w czasie kilku innych wypraw do kanionu w ostatniej dekadzie, tworzą dokumentację mającą przekonać o potrzebie ogłoszenia go parkiem narodowym.

W wyprawie w 2009 r., zwanej “Colca Condor 2008-2009” i sponsorowanej przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, wzięło udział pięciu Peruwiańczyków, pięciu Amerykanów i ośmiu Polaków.

Wydana w Peru książka z wyprawy zawiera m.in. opis najbardziej niedostępnego 20-kilometrowego odcinka kanionu Colca.

Jak powiedział PAP Jerzy Majcherczyk, na przeszkodzie uznania kanionu za park narodowy stoją lokalne władze regionu Arequipa, które planują tam budowę dróg i mostów mogących naruszyć równowagę ekosystemu.

Plany te, za którymi stoją interesy przemysłu wydobywczego, sporządzono – jak twierdzi polski podróżnik – bez właściwej ekspertyzy odnośnie ochrony środowiska naturalnego.

A oto informacja, która pogłębia ten ważny temat…

Naukowa książka o Kanionie Colca sensacja w Peru

Polacy znów znaleźli się na ustach elit naukowych, społecznych, kulturalnych politycznych i gospodarczych Peru. Spowodowało to opublikowanie w Limie, stolicy kraju, książki dokumentującej wyniki naukowo- badawczo- odkrywczej wyprawy, COLCA CONDOR, jaka w latach 2008-09 miała miejsce w Kanionie Colca. Książka już stała się naukową sensacją.

Pod tytułem na firmowym druku Towarzystwa Geograficznego w Limie znajduje się maksyma: Naukowa Wielodyscyplinarna Akademia w Usługach dla Narodu. Jednym z założycieli tej najstarszej i prestiżowej organizacji był w 1888 r. nasz rodak, inż. Ernest Malinowski, budowniczy najwyższej na świecie kolei.

To właśnie Sociedad Geografica de Lima -Towarzystwo Geograficzne w Limie wydało 22 września br. książkę pt. Rezultaty Polsko-Amerykańsko-Peruwiańskiej Wyprawy Naukowo-Eksploracyjnej Colca Condor 2008-2009.

Ukazała się ona 14 miesięcy po zakończeniu wyprawy, w której łącznie wzięło udział 18 badaczy i odkrywców, w tym 5 Peruwiańczyków, pięciu Amerykanów i ośmiu Polaków. Publikacja zawiera naukowe odpowiedzi na kilka ważnych pytań, m.in. jak uformował się geologicznie Kanion Colca. Zawiera także dokładny opis pierwszego, 20-kilometrowego odcinka ekstremalnie trudnego kanionu, zwanego „Cruz del Condor”, który pozostawał dziewiczy od czasu, gdy polscy kajakarze z znanej wyprawy „Canoandes’79” dokonali odkrycia Kanionu Colca i eksploracji jego 100-kilometrowego odcinka. Materiały zebrane przez tę wyprawę, a opublikowane we wspomnianej wyżej książce uzupełniają wcześniejszą dokumentację naukową, opublikowaną w książce Geologia 2008, która jest rezultatem kilku wypraw naukowych polskich geologów, jakie odbyły się w rejonie Kanionu Colca w latach 2003-08.

Naukowa eksploracja najbardziej niedostępnego odcinka całego kanionu, zakończyła proces przygotowania dokumentacji naukowej, którą Polacy są gotowi przekazać odpowiednim organom w Peru w celu przystąpienia do rozpoczęcia procesu ogłoszenia Kanionu Colca i okolicznych rejonów parkiem narodowym. A potrzeba założenia tego parku jest ogromna, głównie ze względu na postępujące budowy dróg i mostów wewnątrz kanionu, zagrażające eko-systemowi całego rejonu.

Książka Colca Condor 2008 – 2009 przynosi m.in. alarmujące informacje o tych budowach, rozpoczętych bez jakichkolwiek studiów ochrony środowiska, a ich jedynym uzasadnieniem jest połączenie malutkich wiosek leżących na zboczach kanionu. Polscy badacze rozpoczęli, więc wyścig z czasem, aby odkryty przez polskich kajakarzy przed blisko 30 laty kanion ochronić przed poważnym zniszczeniem. Czy to się uda? Zapewne wydanie tej książki i ogromne już nią zainteresowanie oraz jej medialna promocja mogą przyczynić się do uświadomienia lokalnym władzom i ludności konieczność pójścia inną drogą, niż niszczenie środowiska naturalnego wewnątrz najgłębszego kanionu na Ziemi, w którym znajduje się największa w Ameryce Południowej koncentracja świętych ptaków Inków – kondorów.

Konferencje prasowe w Limie i Arequipie

Wydanie książki Colca Condor 2008-2009 miało bardzo uroczystą oprawę połączoną z konferencjami prasowymi w Limie i w Arequipie.

W Limie, konferencja odbyła się w siedzibie Towarzystwa Geograficznego w historycznym centrum miasta i była skierowana do elity intelektualnej kraju, której znaczna część jest członkami tej szanowanej organizacji. W Arequipie zaś na Uniwersytecie Technologicznym Peru, a jej uczestnikami byli w ogromnej większości dziennikarze krajowych mediów.

Oba spotkania prowadził osobiście inż. Zaniel Novoa Goicochea, prezes Towarzystwa. W Limie towarzyszyli mu kontradmirałowie Floty Wojennej Peru: Raul Parra Maza, emerytowany prezes Towarzystwa, i Eduardo Reategui Guzman, członek zarządu. Natomiast w Arequipie – dr. Jame Mujica Calderon, rektor miejscowego uniwersytetu.

22.09.10. Konferencja Prasowa w Limie. a stołem prezydialnym: (od lewej); Inż. Zaniel Novoa (przemawia) - Prezes Towarzystwa Geograficznego, Kontradmirał Eduardo Reategui G; Jerzy Majcherczyk -kierownik wyprawy Colca Condor; Konsul Generalny Beata Krzyżanowska – Ambasada RP w Limie, dr. Miriam Nagata S - Pontificia Universidad Católica del Perú, Kontradmirał Raul Parra Maza, emerytowany Prezes Towarzystwa Geograficznego.
23.09.10. Konferencja Prasowa w Arequipa. Za stołem prezydialnym zasiedli: (od lewej) Dr. Jamiem Mujica (przemawia) - Rektor Universidad Technologica del Peru, Jerzy Majcherczyk - kierownik wyprawy Colca Condor; inż. Zaniel Novoa - Prezes Towarzystwa Geograficznego.

O ogromnym zainteresowaniu publikacją niech świadczy lista uczestników konferencji. W Limie na sali znajdowali się przedstawiciele kilku ministerstw w randze sekretarzy stanu; Sr. Mario Galindo z Ministerstwa Obrony Narodowej; Sr. Edwin Gutierrez Padron i Dr. Fernando Tapia Fernandez Baca, obaj z Ministerstwa Spraw Zagranicznych; prof. Ricardo Bohl z Wice -Ministerstwa Turystyki; Architekt Luis Tagle z Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju, a także profesorowie następujących uczelni: Universidad Nacional San Marcos reprezentował Fray Masias Cruz (geolog); Universidad Alas Peruanas reprezentował Mauro Palomino; Pontificia Universidad Católica del Perú reprezentowali: Maria del Pilar Delpino, Jose Vasquez Alzamora i Miriam Nagata S; Universidad Nacional de Ingenieria reprezentowała Katarzyna Gołuchowska; Universidad Nacional Emilio Valdizan w Huanuco reprezentował Melecio Paragua;

Universidad Nacional Federico Villarreal reprezentował Alfonso Valverde (dziekan wydziału Inżynierii Geografii Srodowiska); Instituto Geofísico del Perú reprezentował Mateo Casaverde; Instituto Geológico Minero Metalúrgico del Perú reprezentował Wilberto Zavala; Colegio de Geógrafos del Perú reprezentował Miguel Alva H.

Na sali byli również wydawcy publikacji o charakterze geograficzno-naukowym, oraz pracownicy naukowi i studenci z wielu uczelni Limy.

Sylwetkę Ernesta Malinowskiego oraz innych polskich inżynierów przypomniała zgromadzonym Konsul Generalna RP w Limie Pani Beata Krzyżanowska. Natomiast szczegółowej prezentacji książki Colca Condor 2008-2009 dokonała dr. Miriam Nagata S., która wspomniała, że książka składa się z 19 rozdziałów, z których najważniejsze to: „Rezultaty badań geologicznych i hydrogeologicznych” z 44 zdjęciami laboratoryjnymi pobranych próbek skał, autorstwa prof. Marka Pozzi z Politechniki Śląskiej, oraz „Analiza geograficzna” z 57 zdjęciami obrazującymi każdy fragment kanionu, wspartymi tabelami pomiarów inklinacji rzeki dokonywanych za pomocą urządzeń laserowym i GPS autorstwa inż. Pawła Majcherczyka z Cooper Union University z Nowego Jorku. Książka zawiera też informacje o codziennych postępach wyprawy, wyposażeniu, wyżywieniu oraz stanie zdrowia i zagrożenia, jakiemu poddani byli uczestnicy wyprawy w czasie przeprawy dnem kanionu w ekstremalnie trudnych warunkach, stosując technikę „canyoning”. Łącznie publikacja zawiera 165 zdjęć, 14 map, 13 diagramów, 4 plansze i 4 tabele z wynikami badan i pomiarami wysokości i odległości.

Ogromne wrażenie na zebranych wywarło wystąpienie Jerzego Majcherczyka, kierownika i organizatora wyprawy Colca Condor 2008-09, który jednocześnie jest jednym z odkrywców Kanionu Colca z 1981 r. W swojej multimedialnej prezentacji, Majcherczyk ze sporą dozą emocji, jaką obdarza Kanion Colca od blisko 30 lat, pokazał kilkadziesiąt unikalnych zdjęć zrobionych w czasie wyprawy, a także fragmenty filmu. Podkreślił też, że w swoich archiwach ma jeszcze ogromną ilość materiałów fotograficzno-filmowych, które mogą posłużyć do dalszej promocji Kanionu Colca, a także do opracowania planu ochrony i rozwoju turystyki na jego terenie. Przy okazji porównał Kanion Colca z Wielkim Kanionem Colorado, wskazując, że choć ten drugi jest czterokrotnie dłuższy od Kanionu Colca, to na całej długości nie przecina go żadna droga z mostem. Tymczasem a w Kanionie Colca buduje się obecnie aż 4 mosty.

Jerzy Majcherczyk jest obecnie jedynym w świecie człowiekiem, który przemierzył Kanion Colca na jego całej, 120-kilometrowej długości. Nic, zatem dziwnego, że jego wyczyn – wciąż dość jeszcze mało znany w kraju, doceniają to już peruwiańscy działacze i naukowcy.

W liście, skierowanym do niego przez Prezydenta Towarzystwa Geograficznego inż. Zaniela Novoa, czytamy:

“Szanowny Panie,

Miło mi zwrócić się do Pana, aby wyrazić pozdrowienia i gratulacje w imieniu Towarzystwa Geograficznego w Limie za doniosły wkład pracy Ekspedycji Naukowo-Badawczej Polsko- Amerykańsko-Peruwiańskiej Colca-Cóndor 2008-2009, co pozwoliło na lepsze poznanie środowiska geograficznego, które poprzez Kanion Colca uwydatnia bogatą georóżnorodność naszego terytorium.

Chcemy wyróżnić Pana, jako lidera, który wziął pod uwagę uczestnictwo fachowców i badaczy peruwiańskich w tak ważnych ekspedycjach, jak również dotrzymał zobowiązania formalnego i moralnego dostarczając Towarzystwu Geograficznemu w Limie, raport wyników naukowego programu Ekspedycji, który stanowi najbardziej wartościową naukową informację o kanionie Colca uzyskaną przez nasze Towarzystwo i która została opublikowana w naszym biuletynie.

Inicjatywy te mają poparcie Zarządu naszego towarzystwa naukowego, które mogło liczyć swego czasu na cenną współpracę znanego uczonego i wielkiego Polaka inż. Ernesta Malinowskiego.

Z poważaniem,

inż. Zaniel Novoa Goicochea

Prezydent Towarzystwo Geograficzne w Limie”

W historii Peru zapisały się nazwiska wielu Polaków. Z pewnością członkowie wspomnianej wyprawy Kanion Colca 2008-09 dołaczą do tej listy. Warto dodać, że doszła ona do skutku dzięki sponsorowaniu przez Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych i prywatne biznesy z USA, zaś patronat nad nią sprawował prestiżowy The Explorers Club w Nowym Jorku.

Konferencja prasowa w Limie w siedzibie towarzystwa geograficznego:

[nggallery id=8 template=caption]

 

Konferencja prasowa w Arequipa w Aulii Uniwersytetu Technologicznego Peru – filia w Arequipa:

[nggallery id=9 template=caption]