Polonijny Klub
Podróżnika

O 20-leciu Polonijnego Klubu Podróznika w TV Republika