Polonijny Klub
Podróżnika

Członkostwo w Polonijnym Klubie Podróżnika dzieli się na następujące kategorie:

1. Członek Zwyczajny, czyli “Member” (na okres roku).
2. Członek Rzeczywisty, czyli “Fellow” (na okres dwóch lat).
3. Stały Członek Rzeczywisty, czyli “Fellow Resident” (na czas nieokreślony).
4. Członek Honorowy, czyli “Honorary”(na czas nieokreślony).

Aby zostać Członkiem Zwyczajnym należy zadeklarować chęć przystąpienia poprzez:

A. Przesłanie wypełnionej i podpisanej aplikacji członkowskiej (można ją otrzymać kontaktując się z Klubem).
B. Zapłacenie rocznej składki – $35 od osoby lub $50 od rodziny (składek nie płacą tylko członkowie Honorowi).

Przyjęcie do klubu następuje na najbliższym zebraniu Zarządu Klubu i gwarantuje członkostwo na jeden rok kalendarzowy. Wznowienie członkostwa na rok następny staje się automatyczne w momencie wpłacenia składki na następny rok. Aby zostać przyjętym na członka Rzeczywistego Klubu , trzeba być już członkiem Zwyczajnym i spełnić warunki określone w Statucie Klubu.

Przywileje Czlonka Klubu

Przynaleznosc do Polonijnego Klubu Podróznika zwiazana jest z wieloma przywilejami i znizkami oferowanymi dla czlonków Klubu, na imprezach i akcjach samego Klubu oraz przez wiele Polonijnych instytucji i biznesów.

A oto niektóre przywileje wynikające z członkostwa w Polonijnym Klubie Podróżnika:

1. Każdy członek otrzyma Statut Klubu oraz legitymację członkowską (laminowaną o wymiarach 3.5″ x 2″).
2. Wstęp na publiczne prelekcje i prezentacje organizowane przez Klubu ze zniżką $2.00.
3. Specjalne promocyjne ceny na wycieczki/wyprawy organizowane przez Klub. W przypadku wolnych miejsc, mogą w niej również wziąć udział nie-członkowie, dopłacając 2% ceny wycieczki.
4. Bezpłatne otrzymywanie POLONIJNEGO PODRÓŻNIKA oraz zamieszczanie w nim bezpłatnych ogłoszeń.
5. Dostęp do Internetowej strony Klubu poprzez możliwość zamieszczania na niej bezpłatnych drobnych ogłoszeń lub “podłączenia” własnej strony Internetowej (nie komercyjnej).
6. Pierwszeństwo udziału i zniżki na wstęp na imprezy organizowane przez Klub, jak np: Bal Podróżnika, Bal Sylwestrowy, Klubowe Wigilie, uroczyste bankiety z wybitnymi odkrywcami, itp.
7. Otrzymanie zniżek na wszelkiego rodzaju Klubowe akcesoria jak: koszulki, książki, naklejki, itp.
8. Otrzymanie zniżek przy zakupie artykułów w wyselekcjonowanych sklepach, księgarniach.(od 10 do 15%).
9. Uzyskanie zniżek przy prenumeracie wybranej polonijnej prasy i radia (od 5% do 25%).
10. Uzyskanie 10% zniżki na zakwaterowanie w wyselekcjonowanych hotelach i motelach na terenie USA.

Aby z nich skorzystac nalezy osobiscie okazac legitymacje czlonkowska, lub tez w przypadku dokonywania transakcji droga korespondencyjna, przeslac jej obustronna kopie.

Obowiązki członków Polonijnego Klubu Podróżnika

Podstawowym obowiązkiem każdego członka Klubu, niezależnie od jego rangi i tytułu jest wspieranie działalności Klubu w każdy dostępny mu sposób oraz dbanie o jak najlepsze imię Klubu. Wspieranie działalności Klubu winno polegać między innymi na:

1. Udziale w akcjach Klubu, szczególnie w comiesięcznych prelekcjach i prezentacjach oraz w zebraniach Klubu.
2. Systematyczne opłacanie składek członkowskich Klubu.
3. Promowaniu działalności Klubu i jego akcji i wycieczek wśród najbliższego środowiska rodzinnego i zawodowego.
4. Zachęcanie innych a szczególnie młodzież do wstępowania do Klubu.

ZAPRASZAMY!
KLUB CZEKA NA WAS – NA WASZE POMYSŁY I DOŚWIADCZENIA!