Polonijny Klub
Podróżnika

III Konkurs Literacki: “Najpiękniejsza podróż mojego życia”

Polonijny Klub Podróżnika i Nowy Dziennik zapraszają do wzięcia udziału w

III KONKURSIE LITERACKIM:

     NAJPIĘKNIEJSZA  PODRÓŻ  MOJEGO  ŻYCIA

Konkurs jest otwarty dla Polaków mieszkających w USA, w Polsce, jak i tych rozsianych po świecie piszących w języku Polskiem.

 Nagrody:

I – $600, II- $400, III – $200

i dwa wyróżnienia – po $100

Prace oceniać będzie jury w składzie:

  • MONIKA ROGOZINSKA – prezes Oddzialu Polskiego The Explorers Club, podróżnik, dziennikarka gazety Rzeczypospolita
  • JERZY MAJCHERCZYK – podróżnik, odkrywca, prezes Polonijnego Klubu Podróżnika
  •  JANUSZ SZLECHTA – podróżnik, redaktor “Nowego Dziennika” – Kierownik jury

 Termin nadsyłania prac: piątek, 6 stycznia 2012 roku.

Prace można nadsyłać drogą internetową pod adresami: [email protected] i [email protected] lub pocztą pod adresem:

Polish Daily News – Nowy Dziennik
70 Outwater Lane, Suite 402
GARFIELD, NJ 07026

Regulamin:

  • Uczestnik konkursu może nadesłać jeden tekst o objętości maksymalnie 13 tysięcy znaków w języku Polskim. Teksty większe nie będą oceniane.
  • Każdy tekst powinien mieć tytuł oraz powinien być dołączony dokładny adres autora.
  • Tekst musi być oryginalny, nie publikowany wcześniej.
  • Do tekstu powinny być dołączone zdjęcia – maksymalnie 5, o dobrej rozdzielczości. Każde zdjęcie musi być opisane, to znaczy: trzeba podać, kto jest jego autorem, gdzie zdjęcie zostało wykonane, kto lub co jest na zdjęciu.
  • Najciekawsze zdjęcie otrzyma nagrodę w wysokości $100.
  • Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 25 stycznia 2012 roku. Laureaci zostaną zaproszeni do udziału w 15 Balu Podróżnika w 2012. Dojazd na Bal we własnym zakresie.
  • Nadesłane teksty zostaną opublikowane na łamach “Nowego Dziennika”. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania tekstów, dokonywania skrótów i zmiany tytułu.

 ZPRASZAMY – NIE CZEKAJ ZACZNIJ PISAĆ JUŻ TERAZ!

Fundatorzy nagród: