Polonijny Klub
Podróżnika

Rekordowa ilość prac napłynęła na konkurs literacki

6 stycznia 2012 roku minął termina nadsyłania prac na – trwający od początku października 2011 roku – trzeci już konkurs literacki “Najpiękniejsza podróż mojego życia”, zorganizowany przez “Nowy Dziennik” i Polonijny Klubu Podróżnika.

Konkurs skierowany był do wszystkich polskich podróżników, niezależenie od ich miejsca ich zamieszkania. Jednym z warunków było, aby prace nadesłane na konkurs były w języku polskim i nie mogły być one nigdzie wcześniej publikowane.

Organizatorzy otrzymali łącznie 30 prac: 12 prac zostało nadesłanych z Polski, 16 z USA, 1 z Francji i 1 z Niemiec. Jest to rekordowa ilość prac. Przypomnijmy, iż na pierwszy konkurs w 2009 roku napłynęło 15 prac, a w rok później już 23 prace.

Teraz jurorzy mają czas do 25 stycznia, aby przeczytać i ocenić prace. W skład jury wchodzą:
Monika ROGOZINSKA – prezes Oddziału Polskiego The Explorers Club, podróżniczka i dziennikarka gazety “Rzeczpospolita”, Jerzy MAJCHERCZYK – podróżnik, odkrywca, prezes Polonijnego Klubu Podróżnika i Janusz M. SZLECHTA – podróżnik, redaktor “Nowego Dziennika” (przewodniczący jury).

Sponsorami nagród są: Classic Travel, Western Union oraz SPATA – Stowarzyszenie Polonijnych Agencji Podróży. Nagrody w wysokości $600 za pierwsze miejsce, $400 za drugie oraz $200 za trzecie oraz dwa wyróżnienia zostaną wręczone wraz z dyplomami laureatom na 15. Balu Podróżnika, który odbędzie się 4 lutego br. w Sali Balowej Royal Manor w Garfield, NJ.

Wszystkie nagrodzone prace zostaną opublikowane na łamach “Nowego Dziennika” w sekcji Turystyka.