Polonijny Klub
Podróżnika

PANNA MARIA – Historia Polaków w Texasie – 30 Maja, 7:00pm

Spotkanie z Ks. Dr. Franciszkiem Kurzajem.
30 Maja, środa. 7:00pm. Instytut im.J.Piłsudskiego, Manhattan.NY

Ks. dr. Kurzaj jest proboszczem parafi Sw. Pawła w San Antonio ale nade wszystko zasłynął jako duszpasterz ślązaków w Teksasie. Tam przeszło 150 lat temu ślązacy założyli parafię Panna Maria i do dziś kultywowana jest tradycja i gwara śląska. Ks. Franek –jak się każe nazywać, to wspaniały gawędziarz, który opowie nam o swoich życiu w Teksasie oraz o swoich podróżach po całym świecie. Razem z nim w drodze do Teksasu będzie 10 osobowa grupka młodzieży z Polski, laureatów konkursu wiedzy o Polonii. Już teraz serdecznie zapraszamy. Więcej informacji 1-973-473-1249. Donacja $7 przy wejsciu.