Polonijny Klub
Podróżnika

W Kanionie Colca przybyła nowa tablica ku chwale Jana Pawła II i Polski

A oto relacja jaka ukazala się na lamach Nowego Dziennika w wydanich Swiatecznym i Noworocznym pod wspolnym tytulem:

Przez najgłebszy kanion do zródła najdłuższej rzeki.

Czesc pierwsza (1A)

Czesc druga (1B)

Czesc pierwsza (2A)

Czesc druga (2B)