Polonijny Klub
Podróżnika

WIGILIA PODRÓŻNIKÓW

+ Prezentacja: DO ŹRÓDEŁ AMAZONKI

 

Czwartek 27 grudnia o 7:00pm. Sala przy kościele Św. Kazimierza, 91 Pulaski Str. Newark, NJ 07105

Piątek 28 grudnia o 6:00pm. Kawiarnia przy kościele Św. Stanisława Kostki, 184 Driggs Ave. Brooklyn, NY 11222
Wracamy do tradycji naszych Wigilijno – Noworocznych spotkań, na których połamiemy się opłatkiem, zaśpiewamy kolędy i wysłuchamy prezentacji z ciekawej wyprawy. Prezentacja Piotra Chroboka i Michała Majcherczyka z odbytej w lipcu br, pionierskiej wyprawy: „Do Źródeł Amazonki przez Kanion Colca”. Zobaczymy zdjęcia z miejsc do których dotarło niewielu turystów. Wiele niespodzianek od naszych sponsorów. W Newarku przy spiewaniu kolęd będzie nas wspierał zespół Struna Swiatla pana Jożefa Czyża. Natomiast w Brooklynie, spiewał i grał na gitarze będzie Piotr Rudzinski i być może inni muzycy. Wstęp na te Wigilijno – Noworoczny wieczór jest bezpłatny, natomiast mile widziane będzie przyniesienie własnych wypieków czy też donacja na pokrycie kosztów wynajęcia sali. Bardzo chcemy stworzyć atmosferę, gdzie przy wspólnym spiewaniu kolęd, będzie okazja do wymiany podróżniczych doświadczeń i nawiązania nowych przyjazni. Zapraszamy. Wiecej informacji: 973-473-1249.