Polonijny Klub
Podróżnika

Dorobek 20 Lat

LIST PREZESA
POLONIJNEGO KLUBU PODRÓŻNIKA

Z okazji Balu 20 lecia Polonijnego Klubu Podróżnika

Dziękuję serdecznie Honorowym Członkom naszego Klubu, wielkim Polskim podróżnikom – Elżbiecie Dzikowskiej, Markowi Kamińskiemu i Jackowi Pałkiewiczowi za przyjazd, jako Honorowi Goście na te uroczystości  20 lecia Polonijnego Klubu Podróżnika.
Minęło nam 20 lat owocnej działalności. Jak owocnej niech przemówią same liczby:
– 279 różnych akcji; prelekcji i spotkań, wieczorów autorskich i wigilii, wyjazdów szkoleniowych i kursów, pikników i bali, w których wzięło udział 25,240 osób. Do tej liczby nie zostali wliczeni uczestnicy wypraw.
– Gościliśmy 86 prelegentów, z których 35 przybyło z Polski. Dla większości z nich nasz klub pokrył koszty przelotów i pobytu w USA.
– Łącznie odbyło się (zostało wygłoszonych) 209 prezentacji w tym 72 w Konsulacie RP na Manhattanie.
Każda z tych akcji jest udokumentowana i cała lista jest wewnątrz tej publikacji. Z takiego dorobku Klub jest dumny. To ogromna praca organizacyjna i wysiłek czasowy.
Cofnijmy się do naszych początków i przypomnę nasze założenia do działalności:
Sfery działalności Polonijnego Klubu Podróżnika

1. Organizowanie comiesięcznych spotkań, prelekcji i wieczorów autorskich, na które zapraszać będziemy wybitnych Polskich i Polonijnych podróżników i odkrywców – badaczy, aby zaprezentowali swoje dokonania i odkrycia Polonii.
A oto lista 35 prelegentów/wykładowców z Polski wg ilości prezentacji/wykładów;
Marek Kamiński – 11, Maciej Kuczyński – 7; Krzysztof Wielicki – 6; Wojciech Cejrowski – 6; Ryszard Pawłowski – 6, Beata Pawilkowska – 5; Jacek Pałkiewicz – 5, Elżbieta Dzikowska – 4; Olgierd Budrewicz – 4; Andrzej Zawada – 4; Prof. Zdzisław Ryn – 4; Elżbieta i Andrzej Lisowscy – 4; Bazyli Dawidziuk – 4, Romuald Koperski – 4; Zbigniew Święch – 4; Monika Rogozińska – 3; Jas Mela – 3; Brunon Jabłonowski – 3; Ewa Chylak-Winska – 3; Martyna Wojciechowska – 3; Jarosław Kret – 2; Krystyna Chojnowska-Liskiewicz – 2; Marek Żołądek – 2; Zbigniew Wodecki – 2; Ks. Jarosław Wiśniewski – 2; Władysław Grodecki – 1; Jerzy Surdel – 1; Zbigniew Buczkowski – 1; Michał Fajbusiewicz – 1; Prof. Krzysztof Ciałowicz – 1; Dr. Marek Chłodnicki -1; Jarosław i Kasia Fischbach – 1; Roman Czejarek – 1.
A oto lista 51 prelegentów/wykładowców Polonijnych wg ilości prezentacji; Jerzy Majcherczyk x 30; Jan Gać – 9; Edward Bochniak – 9; Małgorzata Gąsienica – 8; Sylwester Walczak – 7; Jerzy Kołakowski – 6; Mietek Kwapich – 7; Andrzej Sochacki 6, Tony Kwiatek – 4; Piotr Nawrot– 6; Albert Slugocki – 3; Jerzy Patoczka – 3; Wojciech Kubik – 3; Eugeniusz Chomczyk– 3; Jerzy Kubowicz – 2; Piotr Kumelowski – 2; Fryderyk Dammont – 2; Ewa Kiliańska – 2; Jacek Borkowski – 2; Adam Musiał – 2; Helena Pilch – 2; Mirek Standowicz – 2; Scott Parazynski Ph.D – 2 (English), Anna Nieckula-Roberts 2; Michał Majcherczyk – 2;

po 1-prelekcji mieli: Jerzy Adamuszek, Alicja Barahona, Wiesiek Borkacki, Julia Chase Ph.D, (English), Wiesław Cyprys, Tomasz Deptuła, Jerzy Dubiel, Jacek Gędzior, Tomasz Hilsberg, Darek Knapik, Mike Kałuża, Tadeusz Kondratowicz, Mariusz Kolonko, Jerzy Koss, Jadwiga Niedzwiecka, Zbigniew Pietruszewski, Ryszard Roland, Jaroslaw Woszczyna, Piotr Zielczynski, Zofia Zalewska-Borkowska, Przemyslaw Zambrzycki, Jagoda Szczurowska-Surdykowska, Piotr i Paweł Majcherczyk, Piotr Rudzinski i Prof. Manuel Rosa (English).

2. Promocję aktywnej turystyki poprzez organizowanie wycieczek i wypraw na najwyższym poziomie usług i informacji w przyjacielskiej atmosferze dając pierwszeństwo wyjazdom w te rejony świata gdzie można podróżować śladami dokonań Polskich badaczy i odkrywców. Przez te lata zorganizowaliśmy kilkanaście wycieczek i wypraw, które odbywały się pod hasłem: „Śladami dokonań Polaków”.
Do najważniejszych z nich należy zaliczyć;
– 1996 Przez Peru po śladach dokonań Polaków. W tej wycieczce udział wzięli Polacy z Ojczyzny na czele z Elżbietą Dzikowską i z USA w czasie, której narodził się pomysł postawienia na przełęczy „El Ticlio” pomnika inż. Ernesta Malinowskiego.
– 1999 Peru – odsłonięcie pomnika inż. E.Malinowskiego. Uroczyste odsłonięcie na przełęczy „El Ticlio” – 4,818mnpm., w którym uczestniczyła delegacja Sejmu RP oraz Polacy z Polski i USA a także z Kanady, Niemiec i Szwajcarii.
– 2000 Peru – nadanie nazwy Avenida POLONIA w miasteczku Chivay, w którym udział wzięli Polacy z USA i Polski. W czasie uroczystości odczytano list od Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego.
– 2006 Narodowa Wyprawa do Kanionu Colca w Peru. Wyprawa została zorganizowana z okazji 25-lecia odkrycia Kanionu przez polskich kajakarzy, pod patronatem Marszałka Senatu Macieja Płażyńskiego i przy udziale TV Polonia i Programu Pierwszego Polskiego Radia. W czasie tej wyprawy doszło do trzech ważnych uroczystości:
a/. W miasteczku Chivay odsłonięto tablicę upamiętniająca polskich kajakarzy – odkrywców Kanionu Colca.
b/. W małej wiosce Huambo w pobliżu kanionu nadano miejscowej szkole podstawowej imię „Juan Pablo II”.
c/. Na dnie Kanionu Colca odsłonięto tablice nadające imię najwyższych wodospadów na rzece Colca imienia „Jan Paweł II”.
– 2008 Wielka Wyprawa Dookoła Świata. Jej celem było nawiązania kontaktów z Polakami w 7 krajach; Chile, Tahiti, Nowej Zelandii, Australii, Południowej Afryki, Brazylii i Argentyny.
– 2008-2009 Polsko-Amerykańsko-Peruwiańska Wyprawa Naukowa COLCA CONDOR do Peru. Jej celem była eksploracja dziewiczego odcinka Kanionu Colca „Cruz del Condor” i znalezienie odpowiedzi – Jak geologicznie powstał Kanion Colca? Wyprawa była sponsorowana przez Giełdę Papierów Wartościowych a jej rezultatem był naukowy przewodnik po Kanionie Colca wydany w 2010 roku w Peru przez „Sociedad Geografica de Lima” – założonej w 1888 roku przez naszego wielkiego rodaka inż. Ernesta Malinowskiego.

3. Organizacja kursów, konkursów, szkoleń i turniejów celem podnoszenia poziomu wśród polonijnych podróżników a szczególnie młodzieży.
– Czternaście wyjazdów narciarskich połączonych z kursami jazdy na nartach
– Pięć Pikników Podróżnika połączone ze spływami pontonowymi i wieczornymi wykładami
– Pięć Konkursów Literackich pt; „Najpiękniejsza Podróż Mojego Życia”
– Osiem Polonijnych Turniejów Siatkówki o Puchar Western Union a obecnie Wawel Bank.
– Osiem kursów: ”scuba diving” na licencje PADI
– Dziewięć Wigilii Podróżników połączonych z relacjami z ostatnich wyjazdów

4. Wspieranie finansowe (poprzez donacje) i organizacyjne innych organizacji, wypraw czy też osób indywidualnych takiego wsparcia wymagających.
– Donacja $700 na budowę pomnika inż. Ernesta Malinowskiego przekazana na konto budowy w Polsce w 1997 ze spotkania w Nowym Jorku z Elżbietą Dzikowską.
– Donacja z III Balu Podróżnika dla polonijnych pogorzelców w Passaic w wysokości $2,900 przekazana na ręce proboszcza Parafii Św. Józefa w 2000 roku.
– Donacja z IV Balu Podróżnika w wysokości $500 dla Kwartalnika ROTA w Polsce w 2001 roku
– Donacja ze zbiórki pośród członków i sympatyków klubu przekazana po ogromnym trzęsieniu Ziemi dla mieszkańców Arequipa w Peru w wysokości $3,256 przekazana w 2001 roku do Caritas Arequipa
– Donacja z V Balu Podróżnika dla ciężko chorego Kordiana Kurpiewskiego na operację mózgu w Polsce w wysokości $500 przekazana w 2002 roku.
– Donacja z VI Balu Podróżnika na rodzinny dom dziecka w Jeleniej Górze w wysokości $500 · przekazana w 2003 roku.
– Donacja z VII Balu Podróżnika oraz ze zbiórki wśród członków i sympatyków Klubu dla Polskiego Radia Lwów w wysokości $3,790 przekazana w 2003 roku. Tutaj więcej informacji: https://www.odkrywcy.com/ratujemy-polskie-radio-lwow/
– Donacja dla polskiej wyprawy naukowej do Kanionu Colca z Krakowa (AGH, PAN) pod kierownictwem prof. Andrzeja Paulo w wysokości $2,770 przekazana w 2004 roku.
– Donacja dla polonijnej wyprawy na Aconcagua w wysokości $1,000 przekazana w 2005 roku.
– Donacja dla polskiej wyprawy naukowej do Kanionu Colca z Krakowa (AGH, PAN) pod kierownictwem prof. Andrzeja Paulo w wysokości $1,620 przekazana w 2007 roku.
– Prowadzenie w latach 2007-2008 „Akcja Kontener” w czasie, której zebrano wśród Polonii Nowego Jorku, New Jersey i okolicy blisko 10 ton donacji dla szkoły „Juan Pablo II” w wiosce Huambo w Peru.
– Donacja z XI Balu Podróżnika oraz z występu Ireny Jarockiej i zbiórki wśród Polonii Nowego Jorku i okolicy na pokrycie kosztów „Akcja Kontener” dla szkoły imienia „Jana Pawła II” w wiosce Huambo w Peru w wysokości $7,895 przekazana w 2008 roku. Tutaj więcej informacji: https://www.odkrywcy.com/przekazanie-darow-z-akcji-kontener-2008/
– Donacja z XVIII Balu Podróżnika na zakup biletu lotniczego do Polski w wysokości $800 dla śmiertelnie chorego polonijnego dziennikarza w marcu 2015 roku. Łącznie przekazano $25,230 na potrzeby innych organizacji, instytucji, wypraw naukowych, szkół, osób indywidualnych czy organizacji charytatywnych.

5. Promocja oraz obrona dokonań polskich odkrywców, naukowców i inżynierów w środowisku amerykańskich odkrywców.
– Doprowadzenie do wygłoszenia prezentacji w siedzibie głównej prestiżowego The Explorers Club w Nowym Jorku przez następujących polskich podróżników i odkrywców, których wysłuchała nowojorska elita odkrywców i dziennikarzy;
– 1998 Marek KAMINSKI
– 1999 Andrzej ZAWADA
– 1999 Krystyna CHOJNOWSKA – LISKIEWICZ
– 2000 Krzysztof WIELICKI
– 2002 Prof. Zdzisław J. RYN
– 2005 Marek KAMINSKI I JASIEK MELA
– 2006 Ryszard PAWŁOWSKI
– 2011 Wojciech CEJROWSKI
– Akcja protestacyjna przeciw National Geographic Magazine, który w swoim majowym wydaniu z 2003 roku dedykowanym 50 rocznicy zdobycia Mount Everest pominął osiągnięciach polskich himalaistów.
Więcej informacji na stronie: https://www.odkrywcy.com/protest-przeciw-ngm-2003-50-lat-zobycia-mt-everestu/

6. Działalność promująca działalność Polonijnego Klubu Podróżnika i polonijnych podróżników wśród Polonii w USA i na Świecie.
– od 1996 roku wydajemy kilka razy w roku drukowany informator o naszej działalności pod nazwą: „POLONIJNY PODRÓŻNIK”. W przygotowaniu wydanie numer 64.
– od 1998 roku posiadamy własną niezależną stronę internetową www.odkrywcy.com którą przez te 20 lat odwiedziło setki tysięcy osób.
– posiadamy jedną z największych e-mailowych sprawdzonych list adresowych wśród organizacji polonijnych, która obejmuje nazwiska członków i sympatyków naszego klubu oraz podróżników, biznesmanów, ludzi kultury i mediów w USA, Polsce i wśród Polonii Świata. Od roku 2003 wysłaliśmy 155 razy w formie elektronicznej nasz biuletyn „Nowości z PKP”.
– w zaprzyjaźnionych mediach polonijnych (Nowy Dziennik, Super Express, Gazeta Polska, Gwiazda Polarna i Polski Express) ukazały się dziesiątki artykułów opisujących działalność Polonijnego Klubu Podróżnika. Współpracujemy również z polonijnymi stronami: www.ny.pl i www.poland.us a także z Polskim Radiem 910Am, gdzie w każdy czwartek o 3:30pm mamy swoją 25 minutową audycje o podróżach.

W tej historycznej chwili trzeba wspomnieć okoliczności założenia klubu.
30 Stycznia 1996 roku, w siedzibie głównej The Explorers Club w Nowym Jorku, 8 polonijnych podróżników z mojej inicjatywy podpisało dokument założycielski. I tak rozpoczęła się Nasza działalność, która stała się możliwa dzięki pomocy Naszych głównych sponsorów; Polskie Linie Lotnicze LOT (18 lat), Western Union (17 lat), Polsko Słowiańska Unia Kredytowa (7 lat) a organizacyjnie Classic Travel (20 lat).

Systematycznie wspierali nas również PNTO-Polish National Tourist Office; WAWEL Bank; CHOICE Insurance; Clifton-Wallington Medical Group; SPATA- Society of the Polish American Travel Agents; AMTA; DOMA Export; CITY Sky Line; VitaMED Family Practice; AUSCOR Transport; Piotr Huskowski, M.D; Linden Medical Group; Dr. Z. Moszczyński; Dr. Nasiek Medycyna Estetyczna; Dr. Gabriela PCN Medical; Royal Manor; i ŻYWIEC. Serdecznie im dziękujemy.

Jerzy D. Majcherczyk FR’92